DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: EDUKACJA W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE LEGIONOWO

Strona Główna
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: EDUKACJA W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE LEGIONOWO

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: EDUKACJA W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE LEGIONOWO

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie oraz Gmina Legionowo

zapraszają przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Legionowo oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na:

– bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
– bezpłatne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój firm

Doradztwo świadczone jest w Biurze Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie, przy ul. Sikorskiego 11, lok. 207.

Prosimy o wcześniejsze zapisy: tel. (22) 767 96 08, e mail: [email protected]

Termin realizacji zadania: od 2 czerwca do 29 sierpnia 2014 roku.

Realizacja zadania publicznego pt. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo” została sfinansowana przez Gminę Legionowo.
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie