V FORUM IZB GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Strona Główna
V FORUM IZB GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

V FORUM IZB GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W dniu 21 maja 2010 roku o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbyło sie V Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego. Spotkanie miało na celu promocję dobrych praktyk współpracy na szczeblu samorząd gospodarczy – samorząd lokalny.

Honorowy Patronat nad uroczystością objął Starosta Legionowski Pan Jan Grabiec oraz Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski.

Forum Izb Gospodarczych jest ciałem zrzeszającym samorządy gospodarcze z terenu Mazowsza.

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego powstało w 2003 roku i od samego początku stanowi płaszczyznę porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach samorządu gospodarczego i władzami lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi. Forum tworzy okazję do współpracy na rzecz aktywnego rozwoju województwa. Co roku inna izba gospodarcza przewodzi pracom Forum.

Podczas V Forum, od ustępującej Warszawskiej Izby Gospodarczej przewodnictwo przejęła Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie.

V Forum Izb Gospodarczych województwa mazowieckiego

Goście V Forum Izb Gospodarczych

Prelekcje zaproszonych gości 1

Prelekcje zaproszonych gości 2

Przezkazanie przewodnictwa w Forum Izb Gospodarczych województwa mazowieckiego z rąk Mieczysława Jakubowskiego Prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej na ręce Krzysztofa Marcinkowskiego Prezesa Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie

Występ zespołu FLAMENCO

Reportaż o V Forum Izb Gosdpodarczych
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie