EDUKACJA PUBLICZNA – EDUKACJA W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE WIELISZEW

Strona Główna
EDUKACJA PUBLICZNA – EDUKACJA W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE WIELISZEW

EDUKACJA PUBLICZNA – EDUKACJA W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE WIELISZEW

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie oraz Gmina Wieliszew

zapraszają przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wieliszew oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na:

– bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
– bezpłatne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój firm

Doradztwo świadczone jest w Biurze Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie, przy ul. Sikorskiego 11, lok. 207.

Prosimy o wcześniejsze zapisy: tel. (22) 767 96 08, e mail: [email protected]

Termin realizacji zadania: od 1 Kwietnia do 31 grudnia 2013 roku.

Realizacja zadania publicznego pt. „Edukacja publiczna – edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Wieliszew” została sfinansowana przez Gminę Wieliszew w ramach Programu współpracy Gminy Wieliszew w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie