Z ŻYCIA IZBY

Strona Główna
Z ŻYCIA IZBY

Z ŻYCIA IZBY

AMBASADOR GRUZJI ODWIEDZIŁ LEGIONOWO

W dniu 29 kwietnia 2014r. Legionowo odwiedził ambasador Gruzji. Ambasador spotkał się z władzami Miasta i Powiatu oraz z lokalnymi przedsiębiorcami.

Przedsiębiorców z Powiatowej Izby Gospodarczej w w Legionowie reprezentował Prezes Kazimierz Kurnicki.

http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/aktualnosci/5889-ambasador-gruzji-w-powiecie

****************************************************************************************************

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POWIATOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ – 09.04.2014r.

W dniu 9 kwietnia 2014r. w Klubie Scena 210, w Legionowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Powiatowej Izby Gospodarczej. Gościem specjalnym był Pan Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo.

Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Przyjęto sprawozdania z działalności Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzono również budżet Izby na rok 2014. Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia dokonano również niezbędnych zmian w Statucie Powiatowej Izb Gospodarczej.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się wielkanocne spotkanie członków Izby.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 02.04.2014r.

2 kwietnia 2014r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby, omówiono ostatnie szczegóły przed Walnym Zgromadzeniem. Rozpoczęto również przygotowania do udziału w tegorocznych Dniach Legionowa.

****************************************************************************************************

XIV GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – 27.03.2014

27 marca 2014r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie odbyła się XIV Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych.

Celem giełdy było dostarczenie uczniom gimnazjów, ich rodzicom i nauczycielom informacji o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Legionowskiego.

Powiatowa Izba Gospodarcza pełniła na giełdzie funkcję doradczą i informacyjną w zakresie zakładania firmy i uzyskania dofinansowania dla młodych osób, które chcą założyć własna działalność gospodarczą.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 12.03.2014r.

12 marca 2014r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Ustalono termin corocznego Walnego Zgromadzenia członków Izby. Rada Izby skreśliła z listy członków Izby 3 firmy, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej.

****************************************************************************************************

DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE Z ZAKRESU PODATKÓW – 05.02.2014r.

Powiatowa Izba Gospodarcza oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie zorganizowali już drugie bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie przepisów podatkowych, obowiązujących w 2014 roku.

Spotkanie odbyło się 5 lutego 2014r, w godzinach 14.00 – 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

Na spotkaniu, które prowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego został omówiony temat powstania obowiązku podatkowego VAT po 01.01.2014r.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji z terenu powiatu legionowskiego.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 23.01.2014r.

23 stycznia 2014r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby oraz rozpoczęto przygotowania corocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Omówiono organizację drugiego spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z zakresu podatków. Rada Izby skreśliła z listy członków Izby 1 firmę, która złożyła rezygnację z przynależności do Izby.

Prezes Izby Pan Kazimierz Kurnicki przedstawił relację ze roboczego spotkania Forum Izb Gospodarczych, które odbyło się tego samego dnia w Warszawie.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 18.12.2013r.

18 grudnia 2013r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się świąteczne zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Omówiono przebieg spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z zakresu podatków. Podsumowano mijający rok oraz omówiono plany na kolejne miesiące.

****************************************************************************************************

PIERWSZE SPOTKANIE INFORMACYJNE Z ZAKRESU PODATKÓW – 11.12.2013r.

Powiatowa Izba Gospodarcza oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie zorganizowali bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie przepisów podatkowych, które będą obowiązywać w 2014 roku.

Spotkanie odbyło się 11 grudnia 2013r, w godzinach 14.00 – 16.00, w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie.

Na spotkaniu, które prowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego został omówiony mechanizm odwróconego obciążenia VAT, zmiany w zakresie podatku PIT i CIT oraz zasady fakturowania.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji z terenu powiatu legionowskiego.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 21.11.2013r.

21 listopada 2013r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Przedstawiono projekt pisma zapraszającego firmy i instytucje do zrzeszenia się w Powiatowej Izbie Gospodarczej. Zaprezentowano również gotowy kalendarz Izby na 2014 rok.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 25.09.2013r.

25 września 2013r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Zatwierdzono formularz ankiety dotyczącej znajomości Izby wśród lokalnych przedsiębiorców. Przedstawiono decyzję Krajowej Izby Gospodarczej o zmianę statusu Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie z Członka Zwyczajnego na Członka Stowarzyszonego. Omówiono kwestie dotyczące kalendarza Izby.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 22.07.2013r.

22 lipca 2013r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu ankiety wśród lokalnych przedsiębiorców dotyczącą znajomości Izby. Podjęto również uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Krajowej Izby Gospodarczej o zmianę statusu Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie z Członka Zwyczajnego na Członka Stowarzyszonego

****************************************************************************************************

URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE JUŻ PO RAZ PIĄTY OTRZYMAŁ TYTUŁ „URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY”

Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. W tym roku odbyła się już XI edycja tego konkursu.

Konkurs ma na celu promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz wytworzenie pomiędzy administracją skarbową a przedsiębiorcami obustronnych, życzliwych i profesjonalnych relacji.

W tym roku już po raz piąty Urząd Skarbowy w Legionowie otrzymał certyfikat i tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Legionowscy przedsiębiorcy docenili wysoką jakość urzędu oraz kompetencje pracowników. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 28 czerwca 2013r. Certyfikat osobiście odebrała Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie Pani Ewa Lisowska.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 20.06.2013r.

20 czerwca 2013r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Podsumowano udział Izby w Dniach Legionowa. Rozpoczęto prace nad kalendarzem na 2014 rok oraz omówiono ankietę dotyczącą grupowych zakupów paliwa dla Członków Izby.

****************************************************************************************************

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

6 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarczej. Podczas tegorocznego Zgromadzenia odbyły się wybory do Rady KIG.

Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej został ponownie wybrany Pan Andrzej Arendarski. Przewodniczącym Rady KIG został Pan Janusz Steinhoff.

Do Rady Krajowej Izby Gospodarczej został wybrany również Pan Kazimierz Kurnicki, Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie.

****************************************************************************************************

XXXIV DNI LEGIONOWA – 01.06.2013r.

1 czerwca 2013 roku na terenie wokół Areny Legionowo odbyły się XXXIV Dni Legionowa. W ramach miasteczka „Legionowo w miniaturze” zaprezentowało się wiele instytucji, organizacji oraz firm działających w Legionowie, w tym firmy należące do Powiatowej Izby Gospodarczej. Sama Izba również miała swoje stoisko, na którym wszyscy chętni mogli wziąć udział w loterii fantowej.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 22.05.2013r.

22 maja 2013r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Omówiono szczegółowo przygotowania do udziału Izby w XXXIV Dniach Legionowa.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 18.04.2013r.

18 kwietnia 2013r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Prezes Izby Pan Kazimierz Kurnicki przedstawił relację ze spotkania Forum Izb Gospodarczych, które odbyło się 5 kwietnia w Ciechanowie. Wspólnie z obecnym na Radzie Panem Januszem Kubickim Członkiem Zarządu Powiatu Legionowskiego przedstawili możliwości współpracy lokalnych przedsiębiorców z przedsiębiorcami ukraińskimi.
Rada Izby przyjęła w poczet członków 2 firmy:
– ESC Group Jarosław Kozłyk
oraz
– GARTON Sp. z o.o.

****************************************************************************************************

FORUM IZB GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – 05.04.2013r.

W dniu 5 kwietnia 2013r. odbyło się uroczyste przekazanie przywództwa Forum Izb Gospodarczych woj. Mazowieckiego z Płońskiej Izby Gospodarczej do Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie.

Powiatową Izbę Gospodarczą w Legionowie reprezentował Prezes Kazimierz Kurnicki oraz Pan Krzysztof Lisicki Członek Rady Izby.

Po oficjalnej uroczystości odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Izb tworzących Forum.

****************************************************************************************************

AMBASADOR REPUBLIKI CHORWACJI ODWIEDZIŁ LEGIONOWO

W dniu 4 kwietnia 2013r. Legionowo odwiedził ambasador Republiki Chorwacji. Ambasador spotkał się z władzami Miasta i Powiatu oraz z lokalnymi przedsiębiorcami. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie przyjaźni.

Przedsiębiorców z Powiatowej Izby Gospodarczej w w Legionowie reprezentował Prezes Kazimierz Kurnicki oraz Pan Adam Gasik Dyrektor legionowskiego oddziału SK Banku.

http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci;kategoria-wszystkie;id-4433

****************************************************************************************************

DELEGACJA Z UKRAINY PONOWNIE ODWIEDZIŁA POWIAT LEGIONOWSKI

W dniu 27 marca 2013r. w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbyło się spotkanie delegacji ukraińskich samorządowców i przedsiębiorców z władzami Powiatu i lokalnymi przedsiębiorcami. Głównym celem spotkania były rozmowy na temat powstania wspólnej organizacji skupiającej przedsiębiorców polskich i ukraińskich.

Podczas spotkania obecni byli Starosta Legionowski, przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie praz przedsiębiorcy.

http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/aktualnosci/5107-zaciesniamy-wspolprace

****************************************************************************************************

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POWIATOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ – 22.03.2013r.

W dniu 22 marca 2013r. w Klubie Scena 210, w Legionowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Powiatowej Izby Gospodarczej. Gośćmi specjalnymi byli Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny oraz Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego Pan Janusz Kubicki.

Podczas Walnego Zgromadzenia, prezes Izby Kazimierz Kurnicki uroczyście wręczył nowym członkom certyfikaty przynależności do Powiatowej Izby Gospodarczej.

Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy oraz wyborczy. Przyjęto sprawozdania z działalności Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzono również budżet Izby na rok 2013. Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do władz Izby na kolejne 2 lata. Skład Rady Izby pozostał w niezmienionym składzie, wybrano także nowego Członka Rady. Został nim Pan Adam Gasik, Dyrektor Oddziału SK Bank w Legionowie. Niewielkie zmiany nastąpiły również w składzie Komisji Rewizyjnej. Na stanowisku Członka Komisji Panią Marię Krysiak zastąpił Pan Piotr Radzikowski.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się wielkanocne spotkanie członków Izby.

Poniżej podajemy link do reportażu o Walnym Zgromadzeniu Członków Izby:
http://www.youtube.com/watch?v=eTDcdpEazrk

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 22.03.2013r.

22 marca 2013r. odbyło się zebranie Rady Izby.

Omówiono ostatnie szczegóły przygotowań do Walnego Zgromadzenia Walnego oraz przyjęto w poczet członków Izby Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa SK Bank, który ma swój oddział w Legionowie.

****************************************************************************************************

TARGI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I WYŻSZYCH – 19.03.2013

19 marca 2013r. w godzinach 9.00 – 12.00 w hali sportowej Arena w Legionowie odbyła się kolejna edycja Targów Szkół Ponadgimnazjalnych i Wyższych.

Celem targów było dostarczenie uczniom gimnazjów, ich rodzicom i nauczycielom informacji o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Legionowskiego.

Powiatowa Izba Gospodarcza pełniła na targach funkcję doradczą i informacyjną w zakresie zakładania firmy i uzyskania dofinansowania dla młodych osób, które chcą założyć własna działalność gospodarczą.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 14.03.2013r.

14 marca 2013r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Omówiono szczegółowo przygotowania do corocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Rada Izby przyjęła w poczet członków 3 firmy:
– OKMA Insurance Bogdan Kiełbasiński,
– ABDOM mgr inż. Andrzej Pliżga,
– AG-GLAZ Adam Gromek Posadzkarstwo i Tapetowanie Oblicowywanie ścian

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 21.02.2013r.

21 lutego 2013r. w sali 401 w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby oraz rozpoczęto przygotowania corocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Rada Izby skreśliła z listy członków Izby 1 firmę, która złożyła rezygnację z przynależności do Izby.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 17.01.2013r.

17 stycznia 2013r. w Kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Rada Izby przyjęła w poczet członków firmę MODERN Mariusz Kościelak, Artur Żero S.C. oraz skreśliła z listy członków Izby 3 firmy.

****************************************************************************************************

LEGIONOWSKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 15-16 grudnia 2012r. w Regionalnym Centrum Sportu i Aktywnej Rekreacji- Arena Legionowo odbyła się już II edycja Legionowskich Targów Przedsiębiorczości.

Odbyły się w ramach projektu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Pierwszy dzień Targów oficjalnie o 11.00 rozpoczął Prezydent Miasta Legionowo-Roman Smogorzewski wraz z Januszem Kubickim – Członkiem Zarządu Powiatu legionowskiego oraz Kazimierzem Kurnickim – Prezesem Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie.

Następnie mieszkańcy mogli zwiedzać osiemdziesiąt stoisk wystawienniczych, w tym stoisko Powiatowej Izby Gospodarczej, gdzie był prowadzony punkt informacyjno-doradczy dla przedsiębiorców. Swoje firmy zaprezentowali także członkowie Izby: GrupaONE, DH Maxim, Agencja Allianz, Eko-Przestrzeń, PAROL oraz KAMYK.

W pierwszym dniu Targów można było również wysłuchać licznych wystąpień i prelekcji. Pierwszą prezentację na temat „Zrównoważonego rozwoju Miasta Legionowo” wygłosiła Dorota Staśkiewicz z Urzędu Miasta Legionowo, o „Turystyce jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego powiatu legionowskiego” mówił Janusz Kubicki. W następnej kolejności odbyła się prezentacja na temat działalności Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie wygłoszona przez Prezesa Kazimierza Kurnickiego. W dalszych prelekcjach mogliśmy dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania przedsiębiorstw, trendach i wyzwaniach XXI wieku oraz podatkach.

W ramach Targów odbyły się również Misje Gospodarcze dla Przedsiębiorców, które miały na celu rozwój bezpośrednich kontaktów przez mazowieckie przedsiębiorstwa z nowymi partnerami gospodarczymi oraz ich współpracy i w efekcie utworzenia wzajemnych relacji biznesowych.

Drugi dzień rozpoczął się o 10.30. Jak i w pierwszym można było zwiedzać stoiska wystawiennicze a także wysłuchać prezentacji m.in. na temat planów inwestycyjnych w powiecie legionowskim, o Elektronicznym Systemie Informacji o Przedsiębiorczości, ubezpieczeniach, kolektorach słonecznych, medycynie XXI wieku, turystyce biznesowej a także liczne prezentacje o działalności firm, które wystawiały się na targach.

Jako partner projektu mamy nadzieję, iż Legionowskie Targi Przedsiębiorczości były bardzo owocne dla przedsiębiorców i pomogły im w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych oraz zaprezentowania swojej działalności.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 22.11.2012r.

22 listopada 2012r. w Kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Członkowie Rady wspólnie zastanawiali się nad organizacją stoiska Izby podczas II edycji Legionowskich Targów Przedsiębiorczości. Omawiano szczegóły prezentacji multimedialnej opisującej działalność Izby.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 18.10.2012r.

18 października 2012r. w Kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Poruszane były kwestie Kalendarza Izby oraz szkoleń BHP przeprowadzanych przez Izbę. Członkowie Rady wspólnie zastanawiali się nad organizacją stoiska Izby podczas II edycji Legionowskich Targów Przedsiębiorczości.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 20.09.2012r.

20 września 2012r. w Kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Rada Izby przyjęła w poczet członków firmę Agencja Allianz Joanna Socha. Rada Izby przyjęła uchwałę na mocy, której wykreślono z listy członków firmę Zakład Usług Elektrycznych Michał Kucharski.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 23.08.2012r.

23 sierpnia 2012r. w Kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby oraz rozpoczęto prace nad wydaniem Kalendarza Izby na 2013 rok. Rada Izby przyjęła w poczet członków firmę GrupaONE Anna Kłaput.

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 12.07.2012r.

12 lipca 2012r. w Kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność Izby. Rada Izby przyjęła uchwałę na mocy, której wykreślono z listy członków firmę BANASZEK Dariusz Banaszek.

****************************************************************************************************

URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE JUŻ PO RAZ CZWARTY OTRZYMAŁ TYTUŁ „URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY”

Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. W tym roku odbyła się już dziesiąta edycja tego konkursu.

Konkurs ma na celu promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz wytworzenie pomiędzy administracją skarbową a przedsiębiorcami obustronnych, życzliwych i profesjonalnych relacji.

W tym roku już po raz czwarty Urząd Skarbowy w Legionowie otrzymał certyfikat i tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Legionowscy przedsiębiorcy docenili wysoką jakość urzędu oraz kompetencje pracowników. Certyfikat odebrała Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie Pani Ewa Lisowska. Podczas uroczystego finału konkursu towarzyszył jej Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej Pan Kazimierz Kurnicki.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie Pani Ewa Lisowska podczas finału konkursu „Urząd Skatbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Przedstawiciele Urzędów Skarbowych wyróżnionych tytułem „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie Pani Ewa Lisowska oraz Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie Pan Kazimierz Kurnicki

Więcej informacji o X edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” znajduje się na stronie Business Centre Club.
http://www.bcc.org.pl/Artykul.274.0.html?&no;_cache=1&tx;_ttnews[tt_news]=4239&tx;_ttnews[backPid]=3

Link do reportażu: http://www.youtube.com/watch?v=JfYdWFmEM4s&feature;=plcp

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 14.06.2012r.

14 czerwca 2012r. w Kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się zebranie Rady Izby.

Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy oraz podsumowano Walne Zgromadzenie Członków Izby.

****************************************************************************************************

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POWIATOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ – 25.05.2012r.

W dniu 25 maja 2012r. w Klubie Scena 210, w Legionowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Powiatowej Izby Gospodarczej. Gośćmi specjalnymi byli Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski oraz Wicestarosta Powiatu Legionowskiego Pan Robert Wróbel.

Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Przyjęto sprawozdania z działalności Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzono również budżet Izby na rok 2012 oraz kierunki jej dalszego rozwoju.

Podczas Walnego Zgromadzenia, prezes Izby Kazimierz Kurnicki uroczyście wręczył nowym członkom certyfikaty przynależności do Powiatowej Izby Gospodarczej.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się spotkanie integracyjne członków Izby.

Uroczyste wręczenie certyfikatów nowym Członkom Izby

Prezentacja sprawozdania z działalności finansowej Izby za rok 2011

Walne Zgromadzenie Członków Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie

Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 05.04.2012r.

5 kwietnia 2012r. w Kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się zebranie Rady Izby.

Rada Izby przyjęła w poczet członków firmę Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. Na spotkaniu omawiano również kwestię nowej siedziby biura Izby oraz rozpoczęto przygotowywania do Walnego Zgromadzenia Członków.

Rada Izby 05.04.2012 (1)

Rada Izby 05.04.2012 (2)

****************************************************************************************************

DELEGACJA Z UKRAINY W LEGIONOWSKICH FIRMACH

W dniach 2 – 6 kwietnia 2012r. już po raz drugi Powiat Legionowski gościł delegację samorządowców i przedsiębiorców z Ukrainy.

Celem wizyty było przedstawienie oraz zachęcenie legionowskich przedsiębiorców do inwestycji w Park Inwestycyjny Partnerstwa Wschodniego AGROGROD Ługańsk.

Gospodarzem czwartego dnia delegacji była Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie. W czwartek, 5 kwietnia ukraińscy delegaci zwiedzili 4 firmy z Legionowa. Wizyty odbyły się w:

– CHEMKO A. i P. Zawistowscy sp.j.;
– DORIAN Dorota Lisicka, Krzysztof Lisicki Sp. jawna;
– EL-MED s.c. oraz
– Koperfam Sp. z o.o.

Delegacja z Ukrainy (1)

Delegacja z Ukrainy (2)

****************************************************************************************************

ROZMOWA TYGODNIA Z PREZESEM KAZIMIERZEM KURNICKIM

8 marca 2012r. w LTV gościem Rozmowy Tygodnia był Kazimierz Kurnicki Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie. Tematem rozmowy była działalność Izby.

Link do Rozmowy Tygodnia: http://www.youtube.com/watch?v=hCySFlv8rwY&feature;=context&context;=C4152589VDvjVQa1PpcFOFbNPdzlc4djJEirJXPXT2AgckZ17bRPE

****************************************************************************************************

ZEBRANIE RADY IZBY – 01.03.2012r.

1 marca 2012r. w Kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się zebranie Rady Izby.

Firma PRADEX Zakład Remontowo Budowlany złożyła pisemną prośbę o skreślenie z listy Członków Izby w związku z czym Rada Izby podjęła stosowną uchwałę.

Zebranie Rady Izby w dniu 01.03.2012 (1)

****************************************************************************************************

POWIATOWA IZBA GOSPODARCZA NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z KANCELARIĄ PRAWNICZĄ „IJ”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 lutego 2012 roku władze Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie podpisały Umowę o Współpracy z Radcą Prawnym Panią Iwona Jadach, prowadzą Kancelarię Prawniczą „IJ”, w Legionowie przy ulicy Piłsudskiego 30.

Celem umowy jest objęcie pomocą prawną przedsiębiorców zrzeszonych w Powiatowej Izbie Gospodarczej. W ramach współpracy możliwe jest korzystanie przez firmy zrzeszone w Izbie zarówno ze stałej obsługi prawnej, jak i zlecanie konkretnej sprawy. Możliwa jest również współpraca w zakresie kompleksowego postępowania windykacyjnego.

Nasi przedsiębiorcy mają zagwarantowane minimalne stawki opłat za usługi mecenas Iwony Jadach, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu – Dz. U. Nr 163, poz. 1349, ze zmianami.

Nasza akcja zyskała uznanie przedsiębiorców i mediów. Poniżej przedstawiamy skan Umowy o Współpracy, wizytówkę Kancelarii, link do reportażu LTV dotyczącego podpisania umowy oraz do wyżej wymienionego rozporządzenia:

Wizytówka Kancelarii Prawniczej „IJ”

Link do reportażu: http://www.youtube.com/watch?v=TQmgrjjH0sE&feature;=plcp&context;=C315f769UDOEgsToPDskJh8QBNMTeF15VCqKzJkU3-

Link do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021631349

Zapraszamy do korzystania z nowej usługi – wystarczy, że są Państwo członkiem Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie.

****************************************************************************************************

WYRÓŻNIENIE DLA POWIATOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Powiatowa Izba Gospodarcza została wyróżniona tytułem „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”.

Wręczenie dyplomu oraz odznaki nastąpiło podczas spotkania z przedsiębiorcami w dniu 21 lutego 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie.

Firma Przyjazna Gminie Nieporęt

****************************************************************************************************

DELEGACJA Z UKRAINY ODWIEDZIŁA POWIAT LEGIONOWSKI

We wtorek 31 stycznia 2012r., o godzinie 15.00, w AULI w Starostwie Powiatowym, odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Legionowskiego z delegacją samorządowców oraz przedsiębiorców z Ukrainy.

Celem wizyty było nawiązanie współpracy gospodarczej z polskimi przedsiębiorcami.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatu Legionowskiego, Powiatowej Izby Gospodarczej oraz Lokalnej Grupy Działania.

Powiatową Izbę Gospodarcza reprezentował Prezes Kazimierz Kurnicki, Dyrektor Biura Pani Dorota Wróbel-Górecka oraz firmy VEMA-POL i EDART.

Spotkanie z delegacją z Ukrainy

Reportaż: http://www.youtube.com/watch?v=AErsntzN73Y&feature;=context&context;=C381f707UDOEgsToPDskLEsKKcLZV8ldQr0A7lwovP

****************************************************************************************************

DELEGACJA Z BIAŁORUSI ODWIEDZIŁA POWIAT LEGIONOWSKI

25 stycznia 2012r., w Starostwie Powiatowym w Legionowie gościła delegacja samorządowa z Brasławia na Białorusi.

Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem polskich samorządów i organizacji pozarządowych oraz podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy.

Delegaci z Białorusi spotkali się z Prezesem Powiatowej Izby Gospodarczej Panem Kazimierzem Kurnickim oraz Prezesem Lokalnej Grupy działania Panem Edwardem Trojanowskim.

Źródło: http://www.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt;=pokaz&id;=2298Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie