Misja

Strona Główna
Prezentacja Izby
Misja

Misja

Misją Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie jest współudział w tworzeniu samorządu gospodarczego oraz polityki rozwoju naszego powiatu.

Głównymi celami Powiatowej Izby Gospodarczej są:

  • działalność na rzecz członków Powiatowej Izby Gospodarczej,
  • współpraca z innymi organizacjami samorządu gospodarczego,
  • współpraca z samorządem terytorialnym szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
  • integracja środowisk gospodarczych regionu i województwa,
  • promocja gospodarczych walorów regionu poprzez promowanie lokalnych przedsiębiorstw,
  • realizacja programów wspierania rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  • tworzenie oferty w zakresie szkoleń,
  • współtworzenie korzystnych warunków edukacji i możliwości rozwoju młodzieży naszego regionu.

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie