O Izbie

– Strona Główna
– O Izbie

O Izbie

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie powstała w październiku 2001 r. staraniem lokalnych przedsiębiorców i władz samorządowych, jako organizacja samorządu gospodarczego.
Siedzibą Izby jest miasto Legionowo, obszarem działania województwo mazowieckie, natomiast cele Izba może realizować na obszarze kraju i za granicą. Izba zrzesza przedsiębiorców
z powiatu legionowskiego, obejmującego 4 gminy: Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Serock oraz miasto Legionowo.

Historia samorządów gospodarczych oraz teraźniejsze doświadczenia wskazują, że zrzeszanie się w grupy interesów jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na zaistnienie,
a dla dużych firm potwierdzeniem ich prestiżu oraz zaangażowania społecznego. Działania Powiatowej Izby Gospodarczej to przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu problemów, doradztwo oraz dostęp do bieżącej informacji gospodarczej.

Aby zostać członkiem Powiatowej Izby Gospodarczej wystarczy wypełnić ankietę
i deklarację członkowską.

Co można zyskać z Izbą?

DORADZTWO

• bezpłatne doradztwo z zakresu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania firm
• możliwość pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych dla małych
i średnich przedsiębiorstw, zasadach tworzenia projektów i wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz wstępnych konsultacji projektów i wniosków
• doradztwo biznesowe
• prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, handlowe, administracyjne)
• doradztwo i konsulting z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

SZKOLENIA

• szkolenia (BHP, warsztaty z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje unijne,
z zakresu zarządzania, certyfikatów jakości, zmian w przepisach prawnych itp.)
• udział w realizowanych przez Izbę projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych (Phare, SPO WKP, SPO RKL, PO IG, PO KL, RPO woj. mazowieckiego, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)

INFORMACJE

• informacje o kontrahentach i zasadach współpracy
• informacje bieżące w formie biuletynu elektronicznego i na stronie internetowej Izby
• o targach, wystawach i misjach gospodarczych

PROMOCJA I REKLAMA

• promocja przedsiębiorczości jako podstawy gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego
• kontakty z setkami firm z Forum Izb Gospodarczych woj. mazowieckiego oraz Mazowieckiego Sejmiku Samorządu Gospodarczego
• kontakty z samorządami lokalnymi
• udział w akcjach promujących firmy zrzeszone w Izbie:

  1. Karta Rabatowa Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie
  2. Targi Nieruchomości i Budownictwa
  3. Foldery i Informatory Gospodarcze
  4. Reklama na stronie internetowej Izby

Materiał filmowy dotyczący działalności Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie

  • Rozmowa Tygodnia LTV

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie