ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGIONOWIE

Strona Główna
ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGIONOWIE

ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGIONOWIE

Projekt zakończony

****************************************************************************************************

Gmina Miejska Legionowo wraz z partnerami Powiatem Legionowskim i Powiatową Izbą Gospodarczą w Legionowie serdecznie zapraszają do udziału w Legionowskich Targach Przedsiębiorczości!

„Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” to nowy projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Miejską Legionowo-Urząd Miasta Legionowo, Powiat Legionowski oraz Powiatową Izbę Gospodarczą w Legionowie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza.

Projekt zakłada wsparcie dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie i powiecie legionowskim poprzez zorganizowanie dwóch edycji Targów Przedsiębiorczości oraz stworzenie i wdrożenie elektronicznego systemu informacji o przedsiębiorczości.

Terminy Targów:

25-26 sierpnia 2012 – I edycja

15-16 grudnia 2012 – II edycja

Miejsce Targów:

Arena Legionowo

Kto może wziąć udział a Targach:

przedsiębiorcy z branży turystycznej i okołoturystycznej, osoby planujące samozatrudnienie, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu legionowskiego.

Odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z działaniami wspomagającymi rozwój przedsiębiorczości, wśród nich z systemem ulg i zachęt do prowadzenia własnej działalności. Targi obejmą trzy panele tematyczne: strefę ekonomiczno – gospodarczą, społeczno – kulturową i ekologiczną.

W ramach projektu działać będzie punkt informacyjno – doradczy, w którym specjaliści powiedzą, jak pozyskać środki zewnętrzne i jakie warunki należy spełnić, żeby otworzyć własną działalność gospodarczą. Powstanie stale aktualizowany portal dotyczący innowacyjności i przedsiębiorczości w powiecie w języku polskim i angielskim, który będzie zawierał m.in. opis lokalizacji terenów inwestycyjnych, lokalnych uwarunkowań biznesu, planach rozwojowych, organizacjach przedsiębiorców.

Udział w charakterze wystawcy oraz wstęp na Legionowskie Targi Przedsiębiorczości jest bezpłatny.

Reportaż o Legionowskich Targach Przedsiębiorczości:
http://www.youtube.com/watch?v=zOKY9icBy9Q&feature;=plcp

****************************************************************************************************

I LEGIONOWSKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JUŻ ZA NAMI

W dniach 25 i 26 sierpnia w legionowskiej Arenie odbyły się I Legionowskie Targi Przedsiębiorczości.

Targi zorganizowane były w ramach projektu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza.

Podczas Targów zaprezentowali się przedsiębiorcy, gminy powiatu legionowskiego oraz organizacje pozarządowe. Oferta Targów była bardzo szeroka zarówno dla wystawców jak i odwiedzających. W czasie trwania Targów odbywały się prelekcje między innymi na temat terenów inwestycyjnych w powiecie legionowskim, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój firm czy wsparcia polskich firm za granicą.

Pod koniec pierwszego dnia Targów odbyły się misje gospodarcze. Spotkanie to poprowadził Pan Kazimierz Kurnicki – Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowe.

Reportaż o I Legionowskich Targach Przedsiębiorczości:
http://www.youtube.com/watch?v=kY3Ybr3uk1Q&feature;=plcp

****************************************************************************************************

II edycja LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 15-16 grudnia 2012r. w Regionalnym Centrum Sportu i Aktywnej Rekreacji- Arena Legionowo odbyła się już II edycja Legionowskich Targów Przedsiębiorczości.

Targi odbyły się w ramach projektu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Pierwszy dzień Targów oficjalnie o 11.00 rozpoczął Prezydent Miasta Legionowo-Roman Smogorzewski wraz z Januszem Kubickim – Członkiem Zarządu Powiatu legionowskiego oraz Kazimierzem Kurnickim – Prezesem Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie.

Następnie mieszkańcy mogli zwiedzać osiemdziesiąt stoisk wystawienniczych, w tym stoisko Powiatowej Izby Gospodarczej, gdzie był prowadzony punkt informacyjno-doradczy dla przedsiębiorców. Swoje firmy zaprezentowali także członkowie Izby: GrupaONE, DH Maxim, Agencja Allianz, Eko-Przestrzeń, PAROL oraz KAMYK.

W pierwszym dniu Targów można było również wysłuchać licznych wystąpień i prelekcji. Pierwszą prezentację na temat „Zrównoważonego rozwoju Miasta Legionowo” wygłosiła Dorota Staśkiewicz z Urzędu Miasta Legionowo, o „Turystyce jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego powiatu legionowskiego” mówił Janusz Kubicki. W następnej kolejności odbyła się prezentacja na temat działalności Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie wygłoszona przez Prezesa Kazimierza Kurnickiego. W dalszych prelekcjach mogliśmy dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania przedsiębiorstw, trendach i wyzwaniach XXI wieku oraz podatkach.

W ramach Targów odbyły się również Misje Gospodarcze dla Przedsiębiorców, które miały na celu rozwój bezpośrednich kontaktów przez mazowieckie przedsiębiorstwa z nowymi partnerami gospodarczymi oraz ich współpracy i w efekcie utworzenia wzajemnych relacji biznesowych.

Podczas drugiego można było zwiedzać stoiska wystawiennicze a także wysłuchać prezentacji m.in. na temat planów inwestycyjnych w powiecie legionowskim, o Elektronicznym Systemie Informacji o Przedsiębiorczości, ubezpieczeniach, kolektorach słonecznych, medycynie XXI wieku, turystyce biznesowej a także liczne prezentacje o działalności firm, które wystawiały się na targach.

Jako partner projektu mamy nadzieję, iż Legionowskie Targi Przedsiębiorczości były bardzo owocne dla przedsiębiorców i pomogły im w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych oraz zaprezentowania swojej działalności.

Reportaż o II Legionowskich Targach Przedsiębiorczości:
http://www.youtube.com/watch?v=63sskleu1LM

****************************************************************************************************

Kontakt:

Biuro Projektu: Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, II piętro, pokój 3.23
Kontakt Telefoniczny: (22) 766 40 73, (22) 766 40 74
e-mail: [email protected]

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.legionowo.pl/pl/strefa-przedsiebiorcy/Legionowskie-Targi-Przedsiebiorczosci

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  • Regulamin Legionowskich Targów Przedsiębiorczości
  • Deklaracja uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Oświadczenie
  • Deklaracja osoby oddelegowanej
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie