Załóż firmę

Strona Główna
Załóż firmę

Załóż firmę

Przydatne informacje jak założyć własną firmę

Założenie firmy krok po kroku

Od dnia 1 lipca 2011r. rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej możliwa jest drogą elektroniczną, poprzez wpis od CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Do zarejestrowania takiej firmy niezbędne są:
– numer PESEL i NIP,
– adres zamieszkania (w przypadku prowadzenia działalności w innym miejscu należy podać również ten adres),
– rodzaj działalności gospodarczej określony numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności. Numery PDK można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

KROK 1

W celu złożenia wniosku o wpis do CEDIG drogą elektroniczną, pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie ePUAP: http://www.epuap.gov.pl Pozwoli to na uzyskanie tzw. profilu zaufanego, który umożliwi elektroniczny kontakt z urzędami. Innym rozwiązaniem może być płatny podpis elektroniczny.

KROK 2

Na stronie internetowej CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl należy wypełnić formularz zgłoszeniowy CEIDG-1. Wniosek ten jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, wnioskiem o nadanie (lub aktualizację numeru NIP) oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS.

We wniosku trzeba określić:

– datę rozpoczęcia prowadzenia działalności (ponieważ od tego dnia liczy się obowiązek płacenia składek do ZUS);
– sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość);
– oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy itd.);
– adres siedziby firmy i miejsca wykonywania działalności.

Pomimo zmian wprowadzonych 1 lipca 2011 r. nadal będzie możliwość założenia firmy w urzędzie gminy.

Właściwe urzędy (gminy, statystyczny, ZUS i skarbowy) przesyłają nowemu przedsiębiorcy potwierdzenia rejestracyjne.

KROK 3

Kolejnym etapem rejestracji firmy jest złożenie druków ZUS ZUA i ZUS ZZA we właściwym, miejscowym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek do CEDIG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek, natomiast na drukach należy przedstawić informację o osobie (osobach) ubezpieczonych. W ZUS zostanie też wyliczenia pierwsza składka, uzależniona od dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się prowadzenie działalności.

KROK 4

W urzędzie skarbowym należy złożyć dokumenty rejestrowe dla celów podatków VAT i akcyzy (o ile działalność firmy będzie mu podlegała). We wniosku do CEDIG kwestie podatkowe dotyczą jedynie podatku dochodowego. Więcej informacji o obowiązkach podatkowych przedsiębiorcy znajdą na stornie Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl

KROK 5

Założenie firmowego konta bankowego oraz wyrobienie pieczątki. Nie ma ustawowego obowiązku posiadania pieczątki firmowej, jednak w praktyce większość urzędów jej wymaga. Należy umieścić na niej dane, takie jak: pełna nazwa firmy, adres, numer NIP i REGON.

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie