Władze Izby

Strona Główna
Prezentacja Izby
Władze Izby

Władze Izby

RADA POWIATOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE

Prezes Kazimierz Kurnicki

Kazimierz Kurnicki

Wiceprezes Krzysztof Marcinkowski

Krzysztof Marcinkowski

Wiceprezes Lech Kmiecik

Lech Kmiecik

Sekretarz Marcin Jankowski

Członek Rady Andrzej Piętka
Członek Rady Przemysław Zawistowski
Członek Rady Paulina Żmijewska
Członek Rady Adam Gasik
Członek Rady Krzysztof Lisicki

Krzysztof Lisicki

KOMISJA REWIZYJNA POWIATOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Güntzel

Piotr Güntzel

Członek Komisji Rewizyjnej Stanisław Kraszewski
Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Radzikowski

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie